ENGLISH    
     
                   
                   
      各行政单位分机号码     
                   
      电话:03-3371 4241, 03-3371 4801     
                   
      校长室 #112   图书馆 #136  
      教务处  #152   资讯出版室 #134  
      英语教学中心 #232   护理室 #119  
      训导处  #156   国字楼科学馆 #247  
      辅导处  #243   音乐中心 #135  
      升学与国际事务处 #162   资讯科技中心 #351  
      课外活动处  #233   电脑化小组 #352  
      体育处  #142   校史馆办公室 #299  
      总务处  #188   校友楼办公室 #138  
      会计处 #122   董事会秘书处 #199  
      贩卖处 #236   宿舍 #242  
      图书馆 #136   宿舍专线号码: 03-3371 5569  
                   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                   
                   
                返回前页   
                   
Copyright © 2023 兴华中学 版权所有 All Rights Reserved
141, Persiaran Raja Muda Musa, 41200 Klang, Selangor D.E. 电话: 03-3371 4241, 3371 4801  传真: 03-3371 3005